Organizační tým konference
Barbora Albrechtová
Anna Černá
Klára Dvořáková
Ondřej Dufek
Jan Chromý
Adam Kříž
Markéta Pravdová
Hana Prokšová
 
Kontaktní e-mail
naserec100(et)ujc.cas.cz
 
Kontaktní adresa
Ústav pro jazyk český AV ČR
oddělení jazykové kultury
Letenská 4/123
118 51 Praha 1