Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč

9.–11. ledna 2017 v Praze

Děkujeme všem účastníkům, že přispěli k vydařenému průběhu konference. Informace o publikování příspěvků najdete zde, fotogalerii ze všech tří dní tady.

V prosinci 1916 vyšlo pilotní číslo jazykovědného časopisu Naše řeč. Od tohoto roku vychází Naše řeč pravidelně dodnes a je stále jedním z neprestižnějších českých periodik věnujících se různým lingvisticky zaměřeným bohemistickým tématům. Sto let její existence je příležitostí si připomenout, že Naše řeč stále sleduje aktuální jazykové dění a na jejích stránkách mohou dodnes nejen lingvisté, filologové, studenti bohemistiky, ale i široká veřejnost nalézat mnoho zajímavého z oblasti zkoumání češtiny.

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce Naší řeči na konferenci, která má být zároveň i přátelským setkáním bohemistů a dalších zájemců o češtinu historickou i současnou. Kulaté narozeniny Naší řeči chceme oslavit tak, jak se to hodí nejlépe – třídenní diskusí o jazyce.

 

Konference 100 let časopisu Naše řeč se uskuteční ve dnech 9.–11. ledna 2017 v prostorách Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze.

 

Na konferenci budou prosloveny plenární přednášky:

Neil Bermel (University of Sheffield): Mluvčí, korpus a jazyková kultura: Zkušenosti z lingvistických experimentů

Martin Beneš (Ústav pro jazyk český AV ČR): Co dál s jazykovou kulturou?

Anotace plenárních přednášek naleznete na stránce Plenární přednášky.

V rámci konference otevíráme 5 tematických sekcí:

Normy jazyka a komunikace

Gramatika a gramatičnost

Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu

Jazyk v interakci

Drobnosti

Anotace jednotlivých sekcí naleznete na stránce Tematické sekce.

Přihlášku k účasti v jednotlivých sekcích spolu s abstraktem příspěvku je třeba zaslat přes registrační formulář do 30. září 2016. Délka abstraktu má být 200–300 slov.
Abstrakty budou posuzovány odbornou komisí ve složení:

Robert Adam
Martin Beneš
Jaroslav David
Martin Prošek
Kamila Smejkalová
Veronika Štěpánová
Ludmila Uhlířová

Délka příspěvků bude 20 min. + 10 min. diskuse, v sekci Drobnosti pak 10 min. + 10 min. diskuse.

Účast na konferenci není zpoplatněna.