Po konferenci bude vydáno mimořádné číslo časopisu Naše řeč.
Pokud máte zájem psanou podobu svého konferenčního příspěvku v tomto čísle publikovat, zašlete jej na e-mailovou adresu redakce časopisu (naserec@ujc.cas.cz) a do předmětu napište Příspěvek z konference. Příspěvky následně projdou standardním recenzním řízením.
Maximální délka standardního psaného příspěvku je 10 normostran, příspěvků ze sekce Drobnosti pak 6 normostran.
Pokyny k úpravě příspěvku najdete na webových stránkách Naší řeči.

Termín odevzdání příspěvků byl prodloužen do 12. února 2017.